Turkartpakke Balsfjord_Ishavskysten friluftsråd

Turkart til salgs

Turkart

Vi har laget turkartpakker for Balsfjord, Karlsøy og Storfjord kommuner i målestokk 1:50 000. I tillegg har vi laget et turkart for Lakselvbukt i Tromsø kommune i målestokk 1:30 000. Alle fire kartene kan kjøpes her.

Forsidebilde turkart storfjord
Turkartpakken til Storfjord kommune

Turkart for Balsfjord, Karlsøy og Storfjord

Vi har gitt ut turkartpakke for Storfjord og Balsfjord kommuner. Turkartet er trykket på vannfast papir og er i målestokk 1:50 000. Sammen med turkartet følger et flott hefte med informasjon om den aktuelle kommunen som turdestinasjon. Kartet er et friluftskart som viser alle merka og umerka stier i terrenget, samt viktig info som gapahuker, hytter, parkeringsplasser etc. Kartene er produsert i et samarbeid med kommunene, frivillige og friluftsrådet. Frivillige lag/foreninger og lokale ildsjeler har lagt ned et imponerende antall timer i å logge alle stier og løyper i kommunen med GPS, som har lagt grunnlaget for dette kartet. Mesterkart har produsert kartene for oss. 

Pris: 250,- per stykk.

Kartene kan bestilles her og hentes på rådhusene i de aktuelle kommunene eller hos Ishavskysten friluftsråd på rådhuset i Tromsø.

I tillegg kan kartene kjøpes på diverse bensinstasjoner og butikker.

 

Turkartet for Lakselvbukt.
Turkartet for Lakselvbukt.

Turkart for Lakselvbukt

I tilegg til turkartpakkene, har vi også gitt ut et turinfokart i ikke vannavstøtende papir over turmulighetene i Lakselvbukt. Kartet er produsert i samarbeid med ildsjeler i Lakselvbukt, og er i størrelsen 50x70 cm og målestokk 1:30 000. Turkartet viser tydelig hvor stiene går, og på andre siden finnes enkle turbeskrivelser av postkassetrimturene, inklusive lengde og gradering. På kartet får du også informasjon om hvordan du bruker kartet, hvordan du kan registrere turene i TellTur, info om Lakselvbukt, Lyngsalpan landskapsvernområde, allemannsretten, friluftsskoler og Ishavskysten friluftsråd.

Pris: 75,- per stykk.

Kartet kan bestilles her og hentes hos Ishavskysten friluftsråd på rådhuset i Tromsø.

I tillegg kan kartet kjøpes på Coop Marked i Lakselvbukt.

Flere turkart kommer

Vi jobber for tiden med turkart for Lyngen og Tromsø kommuner.